06 - 5110 8357
23 uur per dag bereikbaar.

Loonbedrijf Boer Anloo

Kalkmeststoffen

De vochtige kalkmeststof Magkal staat bekend als een product van constante kwaliteit (tot het laatste korreltje), een goede strooibaarheid en een zekere levering. Ook bij kleine hoeveelheden kunt u vertrouwen op Magkal. Overigens, voor niet magnesium houdende kalkmeststoffen is de keuze ook eenvoudig: Vitakal is sinds jaar en dag het betrouwbare broertje van Magkal.

Waarom bekalken?

Verlies door uitspoeling

Verlies door uitspoeling Boer Anloo Kalk strooien Boer Anloo

Opname door gewassen

Opname door gewassen Boer Anloo Kalk strooien Boer Anloo

Verzuring door meststoffen

Verzuring door meststoffen Kalk strooien Boer Anloo

Hoe oplossen?

Magkal strooien!

Waar zorgt Magkal voor?

Voordelen Magkal:

Magkal bevat geen stikstof en fosfaat. Dat betekent dat u net zoveel Magkal kunt strooien als nodig is voor een optimale pH, zonder daarmee stikstof of fosfaat aan te voeren. Bij gebruik van deze kalkmeststof hoeft u dus voor minas nooit iets op te geven. Magkal bevat 17% MgO (magnesium). Dat is 170 kg per ton. Deze magnesium is een voorraadbemesting die in de loop van drie tot vier jaar geleidelijk beschikbaar komt voor de planten. Een topbekalking van bieten met 500 of 1000 kg Vitakal 50-0 of Magkal 54-17 per hectare verminderd de slemp. De opkomst van bieten wordt beter en behoeft minder vaak te worden overgezaaid. Voor grasland adviseren we altijd Magkal. De magnesium uit Magkal kost maar weinig extra, en die magnesium is belangrijk voor de gezondheid van het vee.

Kalkwetenswaardigheden

Kalk is vooral een stof die het milieu in de bodem reguleert. Bij een goede pH (zuurgraad) verlopen allerlei chemische en bacteriologische processen veel beter, worden voedingstoffen beter benut, groeien de gewassen beter en geven een hogere opbrengst.

Kalk is nodig als plantenvoedsel. Alle planten hebben kalk nodig. Sommige veel, bijvoorbeeld klaver, een kalkminnend gewas. Andere weinig, bijvoorbeeld aardappelen, een kalkmijdend gewas.

Kalk bevordert de omzetting van organisch materiaal zoals drijfmest, graszoden, wortel- en stoppelresten. Plantenvoedsel komt hierdoor eerder vrij.

Kalk bindt schadelijke zuren in de grond.

Kali, ammoniumstikstof en magnesium worden door kalk verdreven uit hun vaste binding met klei en humusdelen. Hierdoor komen ze voor de plant beschikbaar. Kalk kan in water opgeloste fosfor aan zich binden waardoor deze fosfor niet meer uitspoelt.

Kalk werkt structuurverbeterend op zware kleigrond doordat kleideeltjes door aan elkaar gebonden worden. De kleigrond wordt losser, minder slempig, sneller droog en warm, beter bewerkbaar.

Bacteriën ontwikkelen zich beter bij een voldoende hoeveelheid kalk in de grond.
Meer of minder kalk in de grond heeft invloed op het voorkomen van plantenziekten. Op grond met weinig kalk komt bijvoorbeeld veel sneller magnesium tekort voor.

Een goede kalktoestand en pH bevordert sterk het rendement van de aan de grond toegevoegde kunstmest en organische mest. Bij een slechte kalktoestand wordt veel dure kunstmest verspild.

Door opname van planten, door uitspoeling, door zure meststoffen en zure regen verdwijnt er kalk uit de grond (zie tabellen). Als er van nature geen voorraad is waaruit wordt aangevuld zoals bijvoorbeeld kleigrond met  schelpen, moet dit verlies regelmatig door bekalken worden aangevuld.

 Kalkmeststoffen Boer Anloo  Kalkmeststoffen Boer Anloo

Magnesium wetenswaardigheden

Magnesium is naast stikstof, fosfor en kali, de vierde basismeststof. Veel te vaak wordt dit belangrijke element onterecht gezien als sporenelement. Jaarlijks is echter op grasland minstens 100 kg MgO per hectare nodig en 75 kg op bouwland. Een tekort aan magnesium veroorzaakt bij melkvee allerlei problemen en in ergere gevallen de gevreesde kopziekte. In de akkerbouw heeft magnesiumgebrek een lagere opbrengst tot gevolg, soms gebrekziekte en als het om een ernstig tekort gaat zelfs een misoogst.

Magnesium komt voor in bladgroen en planten. Ook in zaden, vooral de oliehoudende, zit veel magnesium. Een gebrek aan magnesium bij planten uit zich door een geelverkleuring van de bladeren. Bovendien drogen de bladeren sneller uit, omdat de waslaag op het blad ontbreekt. Magnesiumgebrek veroorzaakt een opbrengstderving ook als er nog geen gebrekverschijnselen te zien zijn.
Melkvee heeft elke dag een bepaalde hoeveelheid magnesium nodig. In de winter, wanneer veel krachtvoer wordt gebruikt waarin veel Magnesium zit, geeft dit geen problemen. In de zomer, als het vee de dagelijkse magnesiumbehoefte uit vooral gras moet halen, dient deze magnesium speciale aandacht te krijgen. Lage gehalten aan magnesium in ruwvoer werken negatief op de melkgift en de vruchtbaarheid

Voor meer informatie en de actuele tarieven kunt u vrijblijvend contact opnemen met: 06-51108357

   “Een begrip in de regio”

Maak een afspraak

loonbedrijf@boeranloo.nl

Telefoon Boer Anloo

Bosweg 2
9467 PN ANLOO

Mail Boer Anloo

Telefoon Boer Anloo

0592 - 271329
06 - 51108357
06 - 53703598

Locatie Boer Anloo

Contact details

 

Weersverwachting
Anloo
Weeronline.nl - Meer weer in Anloo weeronline.nl Altijd jouw weer

VKL

Boer Anloo
line